Zasady rozliczeń

PORADY PRAWNE
- Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry
w zależności od stopnia skomplikowania sprawy .
-W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem nie pobieramy osobnego
wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej.

 

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA

- system rozliczeń godzinowych
wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin
- system wynagrodzenia zryczałtowanego
wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną

 

ZASTĘPSTWO PROCESOWE
-Wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego uzgadniane jest przez Strony na
podstawie rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych, odrębnie
dla każdej sprawy. W przypadku prowadzenia spraw, w których zapadły orzeczenia
uwzględniające w całości lub części żądania Klienta , Kancelarii przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie w wysokości uzgodnionej przez strony.

 

ZWROT KOSZTÓW I WYDATKÓW

-W razie konieczności reprezentacji interesów Klienta poza obszarem właściwości
Sądu Okręgowego w Warszawie lub Sądu Okręgowego Warszawa -Praga, Kancelarii
przysługuje zwrot kosztów podróży, liczonych według zasad określonych dla
należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze
kraju oraz kosztów zakwaterowania.

- Klient ponosi wydatki i koszty wynikające z obowiązujących przepisów prawnych,
związane z realizacją zleconych Kancelarii spraw, w tym przede wszystkim podatki,
opłaty skarbowe i notarialne oraz koszty sądowe. W przypadku poniesienia
powyższych wydatków i kosztów przez Kancelarię Klient zobowiązany jest do ich
zwrotu.

Kontakt

+48-22-392-90-83

+48-602-249-403

+48-720-910-265

pjw@pro.onet.pl

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego
Paweł J. Wróblewski
ul. Zakrzewska 16/23a
00-737 Warszawa

Darmowy licznik odwiedzin
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   Akceptuje  Polityka prywatności