Zakres usług

SPRAWY SĄDOWE

Jednym z głównych obszarów działalności biura jest reprezentowanie klientów w sporach sądowych .

Reprezentujemy Klientów we wszystkich rodzajach sporów tak w postępowaniach przed sądami powszechnymi jak sadami polubownymi.

Przez lata działalności kancelarii nasi prawnicy uczestniczyli i nadal aktywnie reprezentują interesy klientów w sądach powszechnych w różnych sprawach cywilnych i gospodarczych.

Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach o ochronę prawa własności, o ochronę i przywrócenie posiadania .

Reprezentujemy klientów przed sądami we wszystkich sprawach dotyczących prawa pracy,.

Nasi prawnicy doradzają i reprezentują interesy klientów również w różnych sprawach z zakresu prawa spadkowego , rodzinnego oraz prawa mieszkaniowego.

Większość z zleconych nam spraw sądowych została zakończona pomyślnie w interesie klientów.

PRAWO KORPORACYJNE

Kancelaria Radcy Prawnego "PJW" - Paweł J. Wróblewski, od ponad 20 lat dostarcza kompleksowe usługi doradcze w dziedzinie  obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego.

Kancelaria oferuje usługi w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek, w tym w  szczególności zakresie przygotowywania projektów uchwał organów spółek, organizacji i przeprowadzania walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników a także posiedzeń rad nadzorczych i zarządów spółek.

Prawnicy kancelarii zapewniają obsługę prawna procesów h związanych z tworzeniem, łączeniem, przekształcaniem oraz likwidacją spółek prawa handlowego.

Kancelaria udziela pomocy prawnej we wszystkich czynnościach związanych ze zmianami wysokości kapitału zakładowego, zmianami składu właścicielskiego spółki oraz zmianami składu osobowego organów spółek kapitałowych.

Kancelaria reprezentuje również Klientów w postępowaniach dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał organów spółek

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I LIKWIDATORÓW

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu i likwidatorów spółek prawa handlowego.

Prowadzimy sprawy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu i likwidatorów za bezskuteczną egzekucję przeciwko spółce oraz postępowania w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego

PRAWO CYWILNE

"PJW" - Kancelaria Radcy Prawnego Pawła J. Wróblewskiego " od początku swojego istnienia aktywnie zajmuje się różnymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego.

W ciągu ponad 20 lat obecności na rynku usług prawnych zdobyliśmy znaczace doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawnych w zakresie prawa cywilnego.

Posiadamy doświadczenie, w negocjowaniu i tworzeniu umów, także obcych językach, w tym umów miedzynarodowej sprzedaży towarów i/lub usług.

Sporządzamy umowy najmu i dzierżawy powierzchni biurowych oraz przemysłowych , sporządzamy dokumenty zwiazane innymi transakcjami z zakresu rynku nieruchomości.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Praktyka w zakresie budownictwa i nieruchomości, jest jednym z głównych obszarów działalności kancelarii "PJW" radcy prawnego Pawła Wróblewskiego.

Kancelaria - oferuje swoim klientom kompleksowe usługi związane z obsługą prawne procesów budowy obiektów handlowych, i nabywania gruntów i budynków w celu późniejszego wykorzystania w celach komercyjnych.

Oferujemy pomoc prawną przy transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

badanie stanu prawnego nieruchomości (tzw. due diligence), ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości,

doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska,

doradztwo w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów,

opracowywanie projektów umów kupna-sprzedaży, wymiany, wynajmu, hipoteki, służebności i innych umów związanych z nieruchomościami i budownictwem oraz wsparcie podczas negocjacji w sprawie ich zwarcia.

Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach o ochronę prawa własności , o ochronę i przywrócenie posiadania .

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę uczestników procesu budowlanego począwszy od nabycia nieruchomości, poprzez etap realizacji inwestycji, dokonanie rozliczeń pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, aż po kwestie związane z eksploatacją zabudowanych nieruchomości.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

"PJW" - Kancelaria Radcy Prawnego Pawła J. Wróblewskiego, świadczy kompleksową pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z zamówieniami publicznymi.

Wśród naszych klientów są zarówno zamawiający jak i wykonawcy.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

PRAWO OBROTU GOSPODARCZEGO

"PJW ” - Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Wróblewskiego posiada ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu profesjonalnych usług prawnych w zakresie obsługi prawnej działalności gospodarczej

Przez ten czas zdobylismy znaczące doświadczenie w zakresie negocjacji i tworzenia umów wszelkiego rodzaju, a także zmiany już obowiązujących umów.

Istotnym kierunkiem naszej działalności są zagadnienia związane z sporzadzeniem umowów między przedsiębiorstwami a konsumentami, a także zagadnienia związane z przygotowaniem ogólnych warunków umów oraz wzór umów handlowych .

Przygotowujemy umowy w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

PRAWO PRACY

Jednym z ważnych aspektów działalności naszej kancelarii od pierwszych dni jej istnienia jest prawo pracy.

Chronimy interesy zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Kancelaria doradza klientom we wszystkich sprawach dotyczących stosunków pracy, zwłaszcza w sprawach związanych z zawarciem, wykonywaniem i zakończeniem stosunku pracy, a także w sprawach związanych z zagadnieniami odpowiedzialności materialnej pracowników.

Reprezentujemy klientów przed sądami we wszystkich sprawach dotyczących prawa pracy, w szczególności w sprawach o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowanie .Przyjmujemy sprawy o zapłatę niewypłaconego wynagrodzenia.

PRIVATE LAWYER

Private lawyer - to kompleksowa usługa prawna polegającą na dostarczeniu klientowi pomocy prawnej we wszystkich najważniejszych sferach jego życia prywatnego i zawodowego.

W ramach tej usługi kierowanej do osób fizycznych, kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich sferach prywatnego , rodzinnego i zawodowego życia Klientów.

Usługa jest przede wszystkim adresowana do menedżerów, członków zarządów i rad nadzorczych, właścicieli firm, właścicieli nieruchomości, twórców, artystów i innych osób publicznych

Usługa private lawyer obejmuje w szczególności doradztwo w zakresie:

prawa rodzinnego, majątkowych ustrojów małżeńskich,

prawa spadkowego,

ochrony prawa konsumentów,

prawa ubezpieczeń.

 

W ramach usługi „Private lawyer” nasi prawnicy doradzają i reprezentują interesy klientów również w różnych sprawach z zakresu prawa spadkowego , rodzinnego oraz prawa mieszkaniowego.

Kontakt

+48-22-392-90-83

+48-602-249-403

+48-720-910-265

pjw@pro.onet.pl

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego
Paweł J. Wróblewski
ul. Zakrzewska 16/23a
00-737 Warszawa

Darmowy licznik odwiedzin
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   Akceptuje  Polityka prywatności